Outsourcing IT z Poznania

Outsourcing IT w Poznaniu

Outsourcing IT z PoznaniaFirmy łatwiej odnajdują się w gospodarce jeśli dysponują narzędziami informatycznymi do komunikacji biznesowej. Dobre relacje biznesowe mają źródło w wymianie informacji również za pośrednictwem komunikacji elektronicznej.
Outsourcing IT w Poznaniu to ochrona informacji firmowych, zabezpieczenie danych firmy staje się koniecznością biznesową. Za szybkim rozwojem firm nie zawsze idzie szybki rozwój IT. Planowanie rozwoju IT dla potrzeb firmy obejmuje cały katalog usług IT.

Serwis sieci komputerowych, opieka na serwerami w firmie pozwala uniknąć kłopotów. Spis licencji na programy komputerowe na bieżąco aktualizowany pozwala uniknąć problemów związanych z bezpieczeństwem firmy. Zabezpieczenie serwisu internetowego, produkcja i serwisowanie stron internetowych pozwala wspiąć się na czołowe miejsca w Internecie.

Obsługa informatyczna firm oparta na sprawdzonych standardach światowych (IT Best Practices) daje pewność, że priorytetem jest zaspokojenie potrzeb biznesowych firmy. Buduj przewagę na rynku z nami, pomoc informatyczna czeka na kontakt w sprawie problemów IT!

opieka informatyczna firm w Poznaniu

opieka informatyczna firm z PoznaniaUrządzenia mobilne pojawiły się w biznesie wiele lat temu. Skuteczni menedżerowie korzystają z komputerów ale i z tabletów, smartfonów. Usługi informatyczne dla firm w Poznaniu obejmują pomoc biznesowi w rozwiązaniu problemów z komórkami i urządzeniami przenośnymi. Kontakty biznesowe zawarte w starym telefonie nie muszą być przepisywane ręcznie do nowego smartfona, szybki informatyk przeniesie kontakty sprawnie i skutecznie.

Komputery wycofane z użytku w firmach często trafiają do konkurencji, która odzyskuje strategiczne dane ze starych dysków. Pomocna opieka informatyczna firm w Poznaniu obejmuje skuteczne kasowanie dysków twardych w komputerach i laptopach. Kasowanie danych z dysków uwalnia od odpowiedzialności za niedopilnowanie tajemnicy firmy.

Monitoring serwerów, monitoring sieci komputerowych zapewnia nieprzerwaną ciągłość działania firmy. Dane firmowe wymagają sporządzania kopii zapasowych lub archiwizacji. Dobre zabezpieczenie danych zapewni outsourcing informatyczny z Poznania na który możesz liczyć w potrzebie.

obsługa informatyczna firm z Poznania

obsługa informatyczna firm w PoznaniuFirma AKTE Outsourcing IT w Poznaniu świadczy usługi z zakresu obsługi informatycznej dla firm znane jako outsourcing informatyczny. Określenie Outsourcing wywodzi się z języka angielskiego i zostało utworzone z połączenia trzech wyrazów outside (na zewnątrz), resource (zasobów) i using (za pomocą) – wykorzystanie zasobów zewnętrznych.
W zależności od zapotrzebowania AKTE Outsourcing IT w Poznaniu oferuje pełny lub częściowy Outsourcing IT.
PEŁNY OUTSOURCING IT – przejmujemy pełną opiekę nad infrastrukturą i rozwiązaniami IT firmy lub instytucji, a co za tym idzie zajmujemy się administracją serwerami, zarządzaniem i utrzymaniem sieci, opieką nad powierzonym sprzętem komputerowym i oprogramowaniem wraz z ochroną antywirusową i wieloma innymi.
CZĘŚCIOWY OUTSOURCING IT – przejmujemy nie jak w przypadku pełnego outsourcingu całość infrastruktury IT lecz jej wybraną część, na przykład: opieka tylko na siecią korporacyjną lub nad rozwiązaniami serwerowymi itp.

KORZYŚCI ZE SKORZYSTANIA Z OFERTY OUTSOURCINGOWEJ FIRMY AKTE Outsourcing IT w Poznaniu:

  • Brak konieczności ponoszenia kosztów związanych z utrzymaniem wyspecjalizowanej kadry wraz z kosztami jej szkolenia,
  • Brak problemów z chwilową niedostępnością wyspecjalizowanego personelu np. urlopy lub zwolnienia lekarskie,
  • Prace modernizacyjne, serwisowe lub wdrażanie nowych rozwiązań, które wiążą się z zakłóceniem ciągłości funkcjonowania firmy lub instytucji mogą być prowadzone poza godzinami pracy tj. wieczorem lub w nocy oraz w weekendy,
  • Nieograniczony dostęp do wyspecjalizowanej kadry oraz do najnowszych technologii i rozwiązań,
  • Optymalizacja kosztów dzięki rozliczeniu na podstawie faktury VAT.

Zalety i wady Outsourcingu IT

Zalety outsourcingu IT

W zależności od sfery działalności firmy, outsourcing może przynosić następujące korzyści:

Obniżenie (ograniczenie) kosztów, ponieważ wraz ze zmniejszaniem etatów zmniejszeniu ulegają kwoty przeznaczone na wynagrodzenie, zabezpieczenie socjalne, emerytalne i chorobowe. Przedsiębiorstwo nie ponosi również kosztów urlopów, zwiększania kwalifikacji personelu a przede wszystkim kosztów utrzymania jego stanowiska pracy – począwszy od dzierżawy pomieszczenia, w którym pracuje, poprzez amortyzację sprzętu biurowego, połączeń telefonicznych a skończywszy na zużyciu energii. To także pozbycie się kłopotów związanych z inwestycją w nowoczesne systemy finansowe i eliminacja problemów kadrowych – np. budowania zespołu księgowego.
Powierzenie części organizacji firmy grupie fachowców, którzy wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem przewyższają zwykle naszych pracowników. Firma outsourcingowa wykonując podobne czynności w wielu firmach może zatrudnić lepszych fachowców, ponieważ jest konkurencyjna płacowo.
Uzyskamy większą stabilność opieki nad powierzonym majątkiem i funkcjami organizacyjnymi naszej firmy – brak uzależnienia pracownika od choroby, urlopu, opieki nad dzieckiem.
Możliwość korzystania z usług ekspertów o dużym doświadczeniu i fachowości, których zatrudnienie byłoby zbyt drogie i nieracjonalne.
Umowa z firmą outsourcingowa to więcej niż zatrudnienie pojedynczego fachowca. Specjalista skierowany do współpracy z przedsiębiorstwem korzysta z całej wiedzy zgromadzonej w firmie doradczej, z firmowych baz danych oraz z porad innych ekspertów.
Możliwość obejścia blokady etatów. Przy wykonywaniu pracy specjalista korzysta ze stanowiska pracy, oprzyrządowania i oprogramowania firmy outsourcingowej.
Bardziej efektywne wykorzystanie czasu pracy. W przeciwieństwie do pracownika zatrudnionego na etacie firma w ramach outsourcingu pracuje wtedy, gdy jest coś do zrobienia. Nie liczy godzin nadliczbowych, a jeśli istnieje taka potrzeba pracuje również w soboty i niedziele.
Nie występuje uzależnienie firmy od osoby, która ma dostęp do informacji poufnych i może w przypadku ewentualnych konfliktów czynić duże szkody w firmie. Zagrożenie takie nie istnieje w przypadku obsługi przez firmę outsourcingową.
Łatwy dostęp do najnowszych technologii informatycznych, co jest szczególnie ważne w przypadku takim jak outsourcing informatyczny.
Uwalnia menadżerów od czasochłonnych czynności administracyjnych i umożliwia koncentrację uwagi na podstawowej działalności firmy.
Pozwala utrzymać pożądany poziom etatów, zapewniając jednocześnie wystarczającą liczbę odpowiednio wykwalifikowanego personelu.
Pomaga w zwiększaniu wydajności wszystkich komórek organizacyjnych firmy, dzięki oddelegowaniu rutynowych i czasochłonnych zadań na zewnątrz.
Zapewnia wysoką jakość usług w oparciu o dotychczasowe doświadczenia oraz specjalizację firm świadczących omawiane usługi.
Może wpłynąć na wyraźne zmniejszenie wysokość inwestycji, bo płacisz za usługę, a nie musisz inwestować w infrastrukturę. W każdym razie nie ma potrzeby natychmiastowego i trwałego angażowania kapitału firmy w sferę obsługiwaną przez outsourcing.
Ryzyko starzenia się technologii spada na barki firmy outsourcingowej.
Możliwość dostępu do najnowszych osiągnięć z dziedziny zarządzania i organizacji.
Wsparcie telefoniczne, możliwość korzystania z najnowszych osiągnięć z dziedziny przesyłania usług teleinformatycznych itp.
Koncentracja zasobów na strategicznych celach firmy „core business”.
Koncentracja na umiejętnościach firmy, które zapewniają jej przewagę konkurencyjną nad innymi firmami.
Gwarancja wysokiej jakości działania.
Dostęp do nowoczesnych technologii i know-how, czyli wiedza i umiejętności na najwyższym poziomie.

Zagrożenia outsourcingu IT

Zagrożenia wynikające z nieodpowiednio zastosowanych usług outsourcingowych:

Pozbycie się funkcji, które mogą być ważne dla firmy ze strategicznego punktu widzenia przy niewłaściwym określaniu jakie funkcje powinny być „obsługiwane na zewnątrz”. Może wiązać się to również z utratą przewagi konkurencyjnej.
Obniżenie jakości oferowanych produktów ze względu na korzystanie z obcych źródeł zaopatrzenia: niewłaściwe wykonywanie usług przez podmioty wyodrębnione ze struktury firmy.
Groźba utraty przez przedsiębiorstwo tożsamości, a w efekcie również przewagi konkurencyjnej w przypadku zatarcia się granic kto i co wytwarza.
Brak całkowitej akceptacji społecznej zwalnianych pracowników posługiwanie się outsourcingiem do zwalniania niewygodnych pracowników.
Podsumowanie wad i zalet

Podejmując współpracę na zasadzie outsourcingu można wiele zyskać, ale można też wiele stracić. Outsourcing ma oczywiście i negatywne strony. Pojawiają się one zarówno w organizacji oddającej część swoich zadań w cudze ręce, jak i po stronie firmy zewnętrznej. Taką ewentualną pułapką może być chęć zbyt dużej redukcji kosztów. Redukcja wydatków jest pierwotną korzyścią płynącą z outsourcingu, ale zbyt duże parcie na ich zmniejszenie może doprowadzić wykonawcę do działania na granicy opłacalności, co na pewno obniży jakość projektu. Dojść może również do wyboru firmy outsourcingowej na podstawie relacji pozamerytorycznych. Wykonaniu długoterminowych projektów nie służą zbyt częste zmiany dostawców, chyba że obecny nie spełnia stawianych mu wymagań. Świadczy to jednak o złym początkowym wyborze i wina leży tu po naszej stronie.

Jedną z pułapek, w którą łatwo wpaść jest zbytnie delegowanie odpowiedzialności za prawidłowy przebieg programu. Podejście – “outsourcowaliśmy to i mamy to z głowy” jest błędne. Można delegować do wykonania wiele zadań, ale nie można delegować odpowiedzialności.

Negatywne strony outsourcingu tkwią również w firmach oferujących swoje usługi. Zdarza się, że są to firmy bez odpowiedniego przygotowania merytorycznego, nie posiadające odpowiednio wykwalifikowanej kadry czy nie mające po prostu praktycznego doświadczenia w przeprowadzaniu projektów znajdujących się w ich ofercie. Dlatego tak ważne jest właściwe wybranie firmy outsourcingowej.

Outsourcing ma więc swoje wady i zalety. Należy korzystać z tej usługi, ale bardzo odpowiedzialnie i pod pewnymi założeniami. Decyzja o podjęciu współpracy na takich zasadach może nie należeć do łatwych. Trafnie podjęta będzie przynosić zyski i wiązać się z umocnieniem pozycji firmy. Błędnie podjęta narazi nas na zwiększone koszty i zmniejszenie wartości organizacji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *